ויולך ה
and ה guided

רוח קדים
an eastern wind

לחרבה
to dry land

ויבקעו
and the water split

חומה
a wall

באשמורת הבוקר
at the crack of dawn

וישקף ה
and ה looked

ויהם
and he confused them

אופן
a wheel

לאיתנו
to it's strenghts

וינאר ה
and Hashem Threw

ויאמינו
and they believed